Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Riaď svoj život, riaď svoje financie

 

 

 

 

OZ CESPOM – Centrum sociálnej pomoci mladým zrealizuje spolu s partnermi v dňoch od 11.10.2011 do 19.10.2011 projekt

"Manage your life, manage your money – Riaď svoj život, riaď svoje financie"

 

Partneri :

  1. Közért Egyesület , Budapest, Maďarsko
  2. Roti2 Project , Helsinky , Fínsko
  3. Společenství Romů na Moravě , Brno , Česká republika

Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytlaIUVENTA – Národná agentúra Mládež v akcii .

 

Jednou z národných priorít v rámci stratégie Začlenenia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do programu Mládež v akcii je stanovená ako priorita rómske komunity, ktoré trpia viacnásobnou margilazáciou.

Skupina rómkych dobrovoľníkov, ktorá sa zúčastní na projekte má za cieľ nadobudnúť zručnosti a skúsenosti , ktoré jej pomôžu pri začleňovaní sa do spoločenského života vo svojej krajine. Formou skupinového učenia sa a s kolektívnym prístupom , založeného na skúsenostiach a činnostiach , vychádzajúcich z potrieb účastníkov pomôžeme účastníkom naplniť tieto ciele. Počas procesu participačného, interkultúrneho, zážitkového , kooperatívneho učenia sa , si účastník projektu ozrejmí praktické aplikácie v oblasti hospodárenia s finančnými prostriedkami tak, aby vedel predchádzať nevhodnému zadlžovaniu sa a závislosti na iných ľuďoch, alebo organizáciách , čo mu umožní lepšie sa integrovať do majoritnej spoločnosti. Projekt rozvíja interkultúrne povedomie, zmýšľanie a učenie sa formou spoločných aktivít mladých ľudí z rôzneho kultúrneho prostredia . Cieľom projektu je zapojiť rómsku i ne-rómsku mládež pochádzajúcu zo sociálne slabého prostredia na prácu dobrovoľníka.

Prezentácia projektu sa uskutoční dňa 18.10.2011 v PKO v  Nitre