Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Sociálna pomoc

- zaobstarávanie šatstva pre deti a dospelých
- poskytovanie školských potrieb a stravy deťom
- usporiadanie besiedok pri príležitostí rôznych sviatkov.
- lekárske prehliadky detí, nákup nutných hygienických potrieb
- informácie a pomoc pri problémoch s nízkou životnou úrovňou mládeže

- proaktívny prístup v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách.
- poradenstvo a pomoc obetiam násilia
- prevencia proti zneužívaniu dievčat