Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Podpora zamestnanosti

V januári 2005 na základe grandu z Fondu sociálneho rozvoja vznikla Agentúra podporovaného zamestnania, v ktorej sa zameriavame hlavne na odstránenie bariér, ktoré sú prekážkou pri hľadaní si nového zamestnania. V klube priateľov nemeckého jazyka sa záujemcovia o prácu v nemeckyhovoriacich krajinách zdokonaľujú v nemeckom jazyku. Tak isto v klube anglického jazyka a v počítačovom klube. Tiež je možnosť vyhľadať si nové pracovné pozície pomocou internetu.