Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Doučovanie

Základným cieľom združenia Cespom je povzdvihnutie vzdelanostnej úrovne mládeže so zameraním na mládež pochádzajúcu zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom čerpania financií z grantov doučujeme deti, mládež i dospelých a pripravujeme ich na budúce povolanie. Pripravujeme študentov na prijímacie pohovory na stredné a vysoké školy, na maturity a na záverečné skúšky. Najobľúbenejším klubom doučovania je klub matematiky a internetový klub. V rámci projektov MK SR pracujeme na umeleckom raste jednotlivých osobností v oblasti tanca a spevu.