Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Tanečný klub Latino

Tanečný klub Latino vznikol v júly 2006. Pod vedením Ľudovíta Berkyho. Deti z Lučenca a okolia sa pravidelne stretávajú v telocvični Strednej združenej školy odevnej v Opatovej, s ktorou má OZ Cespom uzatvorenú nájomnú zmluvu. Stretnutia prebiehajú dvakrát tyždenne. Deti, ktoré majú záujem prihlásiť sa do tanečného klubu, môžu podať prihlášku na adrese Cespomu. Tanečný klub sa zúčastňuje rôznych prehliadok a vystúpení v Lučenci a na celom Slovensku. Vekový priemer detí je od 6 do 20 rokov.