Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Projekty

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Národná agentúra Mládež v akcii


1 . podporila projekt č. SK-21-73-2013-R2 pod názvom Voluntary service in the kommunity center CESPOM - dobrovoľnícka služba v komunitnom centre CESPOM

2. podporila projekt č. SK-11-E71-2013-R2 pod názvom Manage your life Manage your Future - menežuj svoj život, menežuj svoju budúcnosť


Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny


v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2013 podporil nasledovné projekty :

1)Umelecký tábor v CESPOME pre rómske deti Slovenska
2)XI. ročník celoslovenskej súťaže v speve populárnej piesne Rómsky hlások - Romano hangóro
3)Spevácko tanečný súbor CESPOM