Centrum sociálnej pomoci mladým

CESPOM

Vysokoškoláci

Neprijali Ťa na vysokú školu ? Neurobil si skúšky z cudzieho jazyka?

Si doma a nikde nepracuješ?

tak urob niečo pre seba ,

Spoznaj  kultúru inej krajiny, vzdelávaj sa a pracovuj,

skús to ako dobrovoľník prostredníctvom práce v zahraničí


Kto sa môže stať dobrovoľníkom a ako?


Dobrovoľníkom sa môže stať každý mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov. Dobrovoľník musí mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike, prípadne v iných programových alebo partnerských krajinách.
Mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, vrátane mladých ľudí s postihnutím sa môžu zúčastniť EDS už vo veku od 16 rokov.
EDS môžu vykonávať po dobu od 2 do 12 mesiacov vo všetkých krajinách Európskej únie, krajinách EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), programových krajinách a ostatných krajinách sveta.
Dobrovoľníkovi je z grantu hradená cesta na projekt a spať, ubytovanie, strava, poistenie a vreckové.

 


V prípade, že sa rozhodneš stať sa dobrovoľníkom, kontaktuj nás , pomôžeme Ti s celkovou prípravou pred odchodom na EDS a budeme s tebou udržiavať kontakt a poskytovať Ti podporu počas trvania EDS.
Dobrovoľníkovi ponúkame možnosť pravidelnej supervízie orientovanej najmä na zlepšenie profesionality jeho práce  . Formou konzultácií pomôžeme začínajúcim dobrovoľníkom osvojiť si základy práce s klientom, ako zvládať určité krízové situácie , ako pracovať so svojimi pocitmi , ako vnímať klientov a efektívne s nimi pracovať , ako formulovať svoje vyjadrenia . Poskytneme možnosť ďalšieho vzdelávania sa, pomoc pri riešení vzťahov na pracovisku dobrovoľníka s  nadriadenými a kolegami, to všetko  pod odborným vedením skúseného pracovníka . Umožníme  prístup na internet, možnosť realizovať vlastné nápady 

 

Naša organizácia pracuje s mladými ľuďmi od roku 2002 , za ten čas sa jej podarilo vychovať mnoho mladých ľudí, ktorí vo väčšine prípadov našli zamestnanie v zahraničí. Odchádzali z domova nepripravení, plní obáv, nepoznali krajinu, ani podmienky v nej . Vo väčšine prípadov nepoznali  cudzí jazyk, ani kultúru krajiny, do ktorej išli pracovať a preto ich pobyt v cudzine a pracovné začlenenie na pracoviskách boli hneď napočiatku veľmi problematické a náročné, častokrát z týchto dôvodov museli pracoviská opustiť a vrátiť sa späť na Slovensko ,  ich ambície uplatniť sa na trhu práce sa nenaplnili .

Prostredníctvom EDS ako hostiteľská a vysielajúca krajina  chceme dať mladým ľuďom príležitosť k ďalším prostriedkom učenia sa , nadobudnutiu nových zručností , objaveniu nových  kultúr, k  zdokonaleniu  sa v cudzom jazyku, spoznanie krajiny , aby čo možno najväčší počet mladých ľudí dostal príležitosť nadobudnúť schopnosti a zručnosti, ktoré môže využiť v dospelosti a hlavne v budúcom pracovnom živote.

 

 

Projekt je realizovaný prostredníctvom organizácie IUVENTA , programu Mládež v akcii

mladez_logo